Menu
Nákupný košík

Reklamácie

Reklamačné podmienky a postup pri reklamácií:


 1. Pred samotnou reklamáciou doporučujeme, aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky alebo emailom.
 2. Spolu s tovarom je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení (faktúry), originálny záručný list (ak bol vystavený) a vyplnený reklamačný list (môžete si ho stiahnuť tu) s presným popisom chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nestačí!). Bez týchto náležitosti sa reklamačné oddelenie nebude reklamáciou zaoberať , záruka bude zamietnutá a výrobok bude zaslaný späť na náklady zákazníka.
 3. Reklamovaný tovar musí byť zaslaný čistý a mechanicky nepoškodený.
 4. Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento vrátený späť neopravený.
 5. Reklamáciu zašlite na adresu našej prevádzky Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou - nie na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Treba využiť najdostupnejší a najlacnejší spôsob zaslania tovaru na reklamáciu.
 6. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar.
 7. Ak nebudú dodržané reklamačné podmienky, nebude sa považovať reklamácia za uznanú a bude poslaná späť odosielateľovi na jeho náklady.
 8. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Adresa pre príjem reklamácií a servisné stredisko:


Adresa: DUBLEZ, Niklová 2190, 926 01, Sereď
 • Mobil: +421 910 548 935 (pon - piatok 10:00 - 17:00 v pracovné dni)
 • e-mail : reklamacie@dublez.com


Odstúpenie od zmluvy:

Niekedy nastane situácia, kedy zákazník zistí, že daný výrobok nakoniec nepotrebuje, nesedí mu veľkostne a pod. Zákazník má právo v tomto prípade bud žiadať o výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Ceníme si každého zákazníka, a neradi takouto formou o neho prídeme, no pokiaľ sa rozhodnete na odstúpenie od zmluvy, musíme to rešpektovať. Ponúkame pre vás jednoduchý a podrobný návod, ako postupovať, pokiaľ ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy.

Postup:

 • Pri odstúpení od zmluvy je potrebné výrobok vrátiť so všetkými súčasťami.
 • Nie je možné odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa jedná o výrobok na mieru. Pod výrobkom na mieru sa rozumie taký výrobok, ktorý by ďalej nemohol byť predajný, nakoľko nesie prvky, ktoré ho robia jedinečným (napríklad vlastný text) alebo nastali pri výrobku také modifikácie, ktoré ho odlišujú od štandardného produktu v ponuke (napríklad neštandardný dekor vybratý z našej ponuky dekorov, ktorý nie je pri výrobku ponúknutý).
 • Je potrebné nám v elektronickej podobe alebo papierovej forme odoslať vyplnený formulár "Odstúpenie od zmluvy", ktoré si môžete stiahnuť TU. Tento formulár ste taktiež obdržali v emaily, keď ste nám odoslali objednávku. Je potrebné vyplniť všetky polia označené *, inak je dokument neplatný.
 • Následne je potrebné výrobok zaslať k nám. Náklady spojené s dopravou za účelom odstúpenia od zmluvy nesie zákazník. Ponúkame 2 možnosti. Buď zákazník odošle tovar na vlastné náklady ľubovoľným prepravcom k nám alebo zabezpečíme zvoz tovaru my. V prípade nášho zvozu bude poštovné zákazníkovi odpočítané od sumy, ktorá sa bude zákazníkovi vracať. Pokiaľ sa zákazník rozhodne využiť náš zvoz, kuriér si vyzdvihne tovar priamo u Vás. V tomto prípade je nás potrebné vopred infomovať, aby sme zvoz zabezpečili.

  Ceny prepravy pri zvolení zvozu balíka kuriérskou spoločnosťou UPS.
Hmotnosť balíka:Cena za zvoz balíka
do 3 kg6€
nad 3 kg7€
 • Pokiaľ nám zákazník poslal v rámci odstúpenia od zmluvy vrátený tovar na dobierku, bude odmietnutý, nakoľko náklady na dopravu za účelom odstúpenia od zmluvy nesie zákazník.
 • Pokiaľ sa po prijatí tovaru a jeho prekontrolovaní nevyskytnú žiadne komplikácie a tovar bol doručený a v poriadku, do 30 dní od prijatia tovaru vrátime peniaze na bankový účet, ktorý bol zápisaný v dokumente o odstúpení od zmluvy.